แผนจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2


 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 82 ถนนภูมีจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000        โทร : 0-74711-1106 e-mail : satun@doae.go.th