รายงานการประชุมเกษตรอำเภอและรายงานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน

 

              ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

                 - เดือนตุลาคม63
                 - เดือนพฤศจิกายน63
                 - เดือนธันวาคม 63
                 - เดือนมกราคม64
                 - เดือนกุมภาพันธ์64
                 - เดือนมีนาคม 64
                 - เดือนเมษายน 64
                 - เดิอนพฤษภาคม 64
                 - เดือนมิถุนายน 64

 


              ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564                                             

                 - เดือนตุลาคม 63
                 - เดือนพฤศจิกายน 63
                 - เดือนธันวาคม 63 (ไม่มีการประชุม)
                 - เดือนมกราคม64
                 - เดือนกุมภาพันธ์ 64(ไม่มีการประชุม)
                 - เดือนมีนาคม 64
                 - เดือนเมษายน 64
                 - เดิอนพฤษภาคม 64
                 - เดือนมิถุนายน 64