:::ติดต่อเรา:::

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
82  ถนนภูมีจรดล  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โทร. 074-711106  , โทรสาร.  074-721644

 

                       074-711106  ต่อ   13   ห้องเกษตรจังหวัดสตูล
                       074-711106  ต่อ   11   ฝ่ายบริหารทั่วไป
                       074-711106  ต่อ   15   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
                       074-711106  ต่อ   18   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
                       074-711106  ต่อ   16   กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ   

หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์  :::สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล:::
ผู้ดูแลระบบ:::  นางสาวอุไรวรรณ  ตวงสิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางดรุณี ภักดี    เจ้าพนักงานธุรการ :::
เลขที่  82  ถนนภูมีจรดล  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000
โทร.& โทรสาร 074-711106,074-721644  Email :satun@doae.go.th