ผล-จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ปี 2565

ประจำเดือนมีนาคม 2565

   

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

 

ประจำเดือนมกราคม 2565

 

 

ประจำเดือนธันวาคม 2564

 

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

 

ประจำเดือนตุลาคม2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 82 ถนนภูมีจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000        โทร : 0-74711-1106 e-mail : satun@doae.go.th